Harry Potter - Golden Snitch

Info - Diploma Pengiklanan & Komunikasi Pemasaran

Diploma Pengiklanan & Komunikasi Pemasaran

Melanjutkan Pelajaran Dalam Diploma Pengiklanan dan Komunikasi Pemasaran 
(Advertising dan Marketing Communications)
Apa itu Pengiklanan & Komunikasi Pemasaran?
Periklanan dan Komunikasi Pemasaran adalah kaedah penyampaian mesej melalui pelbagai jenis saluran media massa dengan tujuan menyampaikan maklumat, memujuk dan mempengaruhi pasaran sasaran. Kaedah penyampaian ini hanya boleh dicapai melalui satu konsep penggabungan elemen-elemen komunikasi pemasaran yang berfungsi secara bersama untuk membentuk satu strategi pemasaran bersepadu yang strategik.

Program ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan, kemahiran dan pemahaman tentang aplikasi terbaik dalam bidang periklanan dan pemasaran. Ia juga membolehkan pelajar mempelajari nilai penyelidikan, kaedah dan teknik komunikasi berkesan. Pelajar akan mempunyai kemahiran profesional dalam bidang-bidang seperti pemasaran dan jualan, periklanan dan promosi jualan, penyelidikan pemasaran, perhubungan awam dan perhubungan media. Program ini melengkapkan pelajar dengan keupayaan untuk berfi kir secara kritis dalam persekitaran yang kompetitif.

Siapa yang sesuai untuk bidang ini?
  • Individu yang cenderung dan berminat dalam bidang periklanan dan pemasaran.
  • Menjadikan periklanan, pemasaran dan komunikasi massa sebagai satu bidang kerjaya
  • Mempunyai daya pemikiran kreatif dan kritis yang tinggi
  • Mempunyai minat berinteraksi dengan komuniti dan persekitaran
  • Gemarkan cabaran dan boleh berdepan melalui segala halanga

DI ANTARA KEMAHIRAN YANG DIPEROLEHI
Pengiklanan dan persepaduan komunikasi pemasaran
Mendidik pelajar melalui ciri-ciri asas pengiklanan dan komunikasi pemasaran dan bagaimana proses program komunikasi dimaju dan diaplikasikan. Memberi kefahaman berhubung isu-isu penting dalam perancangan dan penilaian programprogram komunikasi pemasaran dengan teori-teori bersesuaian, model-model dan peralatan lain dalam membuat keputusan komunikasi pemasaran yang efektif.

Menulis kreatif untuk komunikasi berkesan
Memperkenalkan pelajar kepada strategi pemikiran kreatif dan kritikal untuk menjana idea dan konsep yang berkesan dalam penulisan kopi iklan serta teknik-teknik menerbitan iklan dan bahan-bahan promosi untuk media cetak dan elektronik.

Perancangan media
Membolehkan pelajar melakarkan perancangan dan strategi media yang berkesan dengan menekankan kepada kefahaman pembinaan proses identiti korporat, kajian budaya, peranan publisiti dalam penjenamaan produk dan kedudukan pasaran, serta perhubungan media dalam memberikan pelanggan nilai kepuasan dan kesetiaan.

Perancangan kempen
Melakar dan melaksanakan program kempen komunikasi pemasaran berintegrasi termasuk pengiklanan, promosi jualan, perhubungan awam, jualan peribadi, pengurusan acara dan strategi perhubungan. Dalam masa yang sama, pelajar juga didedahkan dengan keupayaan mengaplikasikan rekabentuk keatif dan menghasilkan iklan sebenar (media cetak dan penyiaran) selain menggalakkan pengetahuan dalam komunikasi pemasaran bagi memperkembangkan kemajuan dalam urusan komunikasi korporat dan memenuhi permintaan industri.

Prospek kerjaya
Graduan berpeluang menceburi pelbagai industri seperti:-
- Industri Periklanan dan Pemasaran
- Industri Media
- Komunikasi Korporat
- Sektor Kerajaan
- Pertubuhan Bukan Kerajaan
- Pertubuhan Bukan Mencari Keuntungan
- Industri Kewangan dan Perbankan
- Industri Perkhidmatan

Peluang pekerjaan sebagai:-
- Eksekutif Perkhidmatan Akaun
- Pengarah Seni
- Pengarah Kreatif
- Pereka Grafik
- Penulis Iklan
- Penyelidik Media
- Perunding dan Perancang Media
- Eksekutif Pemasaran dan Promosi
- Eksekutif Jualan
- Perancang dan Penganjur Acara
- Pegawai Perhubungan Awam
- Pegawai Perhubungan Media

No comments:

Post a Comment

Don't forget to drop your comment.. Thanks ya!

Tutorial Blog Tutorial Blog Tutorial Blog
Creative Commons License
Khaiangel (Dot) Com is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License
.
©KhaiAngel.Blogspot.Com All Rights Reserved